Jenis Cat Berdasarkan Kandungan Resin, Kelebihan dan Kekurangannya